Nanda Looman – 1e medewerker huishouding

‘Ik zit hier zo op mijn plek, dat straal ik hoop ik ook uit’

Bij Torenhof verzorgt eerste medewerker huishouding Nanda Looman uit Eemnes ook de rondleidingen. Zoals aan Coby Bunschoten op zoek naar een verpleeghuis voor haar man: “Ik voelde meteen dat het hier goed was. En toen Nanda het vroeg, wist ik ook meteen dat ik iets wilde bijdragen.”

Na jarenlang mantelzorgen ging het thuis niet meer. Zo vat mevrouw (75) de aanleiding samen voor de verhuizing van de door herseninfarcten getroffen Klaas Bunschoten (77) naar Torenhof. “De allereerste ontvangst was al meteen goed”, knikt ze waarderend richting Nanda (57). Meneer had precies dezelfde ervaring, toen hij kennismaakte met zijn nieuwe thuis en Nanda. “Ik heb het hier prima.” Nanda: “En we delen vanaf het eerste moment dezelfde humor. Als ik bijvoorbeeld vraag hoe het gaat, dan kan hij rustig antwoorden: ‘Nu ik jou zie niet zo goed meer’ en schieten we allebei in de lach.”

Mevrouw is elke dag bij Torenhof en niet alleen om haar man te bezoeken. “Als proef polsen we nu actief hoe familie en naasten meer betrokken willen en kunnen zijn”, vertelt Nanda. “En daar kom ik ook op terug. Zodat we ondanks de toenemende werkdruk in de zorg door een stijgende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt bewoners leefplezier en welzijn bezorgen.” Mevrouw reageerde direct positief: “Ik help op woensdag bij de lunch, en waar nodig spring ik bij. De contacten zijn zo leuk, je leert meteen iedereen kennen.” Nanda ziet en merkt dat die betrokkenheid de sfeer in huis goed doet, voor zowel bewoners als collega’s.

Ze begon zes jaar geleden bij Vivium in de huishouding bij Johanneshove. “Ik had het enorm naar mijn zin. Een collega drong aan te reageren op een vacature voor eerste medewerker huishouding bij Torenhof. Toen ik het gebouw zag en de sfeer proefde, voelde het ook voor mij meteen goed. En ik krijg binnen de kaders alle ruimte en het volste vertrouwen om iets op te zetten of te verbeteren. De samenwerking met de collega’s van leefplezier en horeca is ook zo leuk! Ik zit hier enorm op mijn plek, dat straal ik hoop ik ook wel uit. Ook bij het vrijwilligers werven en rondleiden. Zo’n eerste indruk is belangrijk.”